Μωρέ κορίτσια και κοπέλια

Θέμελης, Δημήτριος (ηχογράφηση) = Themelis, Dimitrios (recording) ; Στρίκος, Γιάννης (τραγούδι, λύρα) = Strikos, Giannis (singer, lyra) (2017-12-08)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, acoustical

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Μωρέ κορίτσια και κοπέλια (Στρίκος).mp3