Το Κατερινιώ

Στρίκος, Γιάννης (τραγούδι, λύρα) = Strikos, Giannis (singer, lyra) (2017-12-08)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, acoustical

Files in this item

Το Κατερινιώ (Στρίκος).mp3