Ν' ακούσεις ισύ προυτοσυρτή κι ισύ προυτοκαγκηλευτή.

Μαρίνος, Γιάννης (τραγούδι) = Marinos, Yiannis (singer) (2017-12-20)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, oral

Files in this item

AGTM_80_Ν' ακούσεις συ πρωτοσυρτή(Marinos).mp3