Σήμερα Τρίτη, σήμιρι τριάντα μέρις...

Πλιάκου, Βάγια (τραγούδι) = Pliakou, Vayia (singer) (2017-12-20)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, oral

Files in this item

AGTM_88_Σήμιρα Τρίτη, σήμιρι.. (Πλιάκου).mp3