Ψάρι στο βουνό κι αλάφι στο ποτάμι.

Χασάπη, Βέτα (τραγούδι) = Chasapi, Veta (singer) (2017-12-20)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, oral

Files in this item

AGTM_89_Ψάρι στο βουνό κι αλάφι στο ποτάμι(Χασάπη).mp3