Αχ τίτετ' ο Γιάννης τίτεται.

Καλαϊτζή, Μαρία (τραγούδι) = Kalaitzi, Maria (singer) (2017-12-20)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι = Greek traditional song

Recording, oral

Files in this item

AGTM_90_Αχ τίτετ΄ο Γιάννης τίτεται(Καλαϊτζή).mp3