Διώξις με μάνα διώξις με.

Πλιάκου, Βάγια (τραγούδι) = Pliakou, Vayia (singer) (2017-12-20)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι με μουσική καταγραφή και ποιητικό κείμενο = Greek traditional song with musical transcription and lyrics

Recording, oral

Files in this item

AGTM_91_Διώξις με μάνα διώξις με (Πλιάκου).mp3