Δώδεκα χρόνους έκανα.

Μαρίνος, Γιάννης (τραγούδι) = Marinos, Yiannis (singer) (2017-12-20)

Παραδοσιακό ελληνικό τραγούδι με μουσική καταγραφή και ποιητικό κείμενο = Greek traditional song with musical transcription and lyrics

Recording, oral

Files in this item

AGTM_93_Δώδεκα χρόνους έκανα (Μαρίνος).mp3