Αξιολόγηση της ποιότητας ήχου ορχηστρικής μουσικής βασισμένης σε μίξη εικονικών οργάνων (MIDI).

Παπαμήτσος, Διονύσιος (2018-02-16)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1477_01.1o πρωτότυπο Quartet.mp3

Thumbnail1477_02.2o πρωτότυπο Quartet.mp3

Thumbnail1477_03.3ο πρωτότυπο Quartet.mp3

Thumbnail1477_04.4ο πρωτότυπο Quartet.mp3

Thumbnail1477_05.5ο πρωτότυπο Quartet.mp3

Thumbnail1477_06.6ο πρωτότυπο Quartet.mp3

Thumbnail1477_07.7ο πρωτότυπο Quartet.mp3

Thumbnail1477_08.1ο 1η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_09.2ο 1η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_10.3ο 1η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_11.4ο 1η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_12.5ο 1η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_13.6ο 1η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_14.7ο 1η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_15.1o 2η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_16.2o 2η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_17.3o 2η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_18.4o 2η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_19.5o 2η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_20.6o 2η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_21.7o 2η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_22.1ο 3η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_23.2ο 3η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_24.3ο 3η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_25.4ο 3η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_26.5ο 3η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_27.6ο 3η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_28.7ο 3η παραλλαγή Quartet.mp3

Thumbnail1477_29.1ο πρωτότυπο Nimbus.mp3

Thumbnail1477_30.2ο πρωτότυπο Nimbus.mp3

Thumbnail1477_31.3ο πρωτότυπο Nimbus.mp3

Thumbnail1477_32.4ο πρωτότυπο Nimbus.mp3

Thumbnail1477_33.5ο πρωτότυπο Nimbus.mp3

Thumbnail1477_34.6ο πρωτότυπο Nimbus.mp3

Thumbnail1477_35.7ο πρωτότυπο Nimbus.mp3

Thumbnail1477_36.8ο πρωτότυπο Nimbus.mp3

Thumbnail1477_37.1ο 1η παραλλαγή Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_38.2ο 1η παραλλαγή Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_39.3ο 1η παραλλαγή Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_40.4ο 1η παραλλαγή Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_41.5ο 1η παραλλαγή Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_42.6ο 1η παραλλαγή Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_43.7ο 1η παραλλαγή Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_44.8ο 1η παραλλαγή Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_45.1ο 2η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_46.2o 2η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_47.3o 2η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_48.4o 2η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_49.5o 2η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_50.6o 2η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_51.7o 2η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_52.8o 2η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_53.1o 3η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_54.2o 3η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_55.3o 3η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_56.4o 3η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_57.5o 3η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_58.6o 3η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_59.7o 3η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3

Thumbnail1477_60.8o 3η παραλλαγη Nimbus 2000.mp3