Το χειρόγραφο 214 της μονής Ολυμπιώτισσας: Δοξαστάριο του Πρωτοψάλτου Ιακώβου (✝1800) κατά την παράδοση του πρωτοψάλτου Μανουήλ (✝1819).

Σαμαράς, Βασίλειος (2018-02-15)

Διπλωματική εργασία