Μουσικές χειρονομίες, μορφασμοί προσώπου και κινήσεις στην πιανιστική εκτέλεση.

Ζήκου, Αικατερίνη (2018-02-26)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1593_01. ΕΛΙΖΑ-πρόθεση κανονική.mp4

Thumbnail1593_02. ΕΛΙΖΑ-πρόθεση ανέκφραστη.mp4

Thumbnail1593_03. ΕΛΙΖΑ-πρόθεση υπερβολική.mp4

Thumbnail1593_04. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ-πρόθεση κανονική.mp4

Thumbnail1593_05. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ-πρόθεση ανέκφραστη.mp4

Thumbnail1593_06. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ-πρόθεση υπερβολική.mp4

Thumbnail1593_07. ΑΝΝΟΥΛΑ-πρόθεση κανονική.mp4

Thumbnail1593_08. ΑΝΝΟΥΛΑ-πρόθεση ανέκφραστη.mp4