Παλλάδιος χορωδία = Palladios choir

Γιαπαλάκης, Βασίλης ; Γιάννου, Δημήτριος (1932-01-01)

Φωτογράφηση της χορωδίας = Photoshooting of the choir.

Φωτογραφία