Χορωδία Ωδείου Κομοτινής = Choir of Komotini Conservatory

Γιαπαλάκης, Βασίλης ; Γιάννου, Δημήτριος (1938)

Φωτογράφηση της χορωδίας του Ωδείου Κομοτηνής το 1938. Πρώτος διορισμός του Β. Γιαπαλάκη ως δάσκαλος βιολιού.

Φωτογραφία