Μανώλης Καλομοίρης και Βασίλειος Γιαπαλάκης = Manolis Kalomoiris and Vasileios Giapalakis

Γιαπαλάκης, Βασίλης ; Γιάννου, Δημήτριος (1938-06-06)

Με τον Μ. Καλοιμοίρη στις εξετάσεις του Ωδείου Κομοτι[η]νής στις 6 Ιουνίου 1938.

Φωτογραφία