Δοκιμή στην Επίδαυρο "Εκάβης" = Test in Epidaurus "Ekavi"

Γιαπαλάκης, Βασίλης ; Γιάννου, Δημήτριος (1955)

Δοκιμή μουσικής στην Επίδαυρο το 1955 για το ανέβασμα της τραγωδίας του Ευριπίδη "Εκάβη", υπό την διεύθυνση του Βασίλειου Γιαπαλάκη. Ο ίδιος στην φωτογραφία.

Φωτογραφία