Γέωργιος Πονηρίδης (1953) και αφιέρωση του Μάριου Βάρβογλη (1957) = Georgios Poniridis(1887-1982) and dedication photo of Marios Varvoglis (1957)

Γιαπαλάκης, Βασίλης ; Γιάννου, Δημήτριος (1953-08-29)

1η φωτογραφία αριστερά: Γεώργιος Πονηρίδης (29/8/1953) 2η φωτογραφία δεξιά: Αφιέρωση του Μάριου Βάρβογλη προς τον Βασίλειο Γιαπαλάκη το 1957, "Στον αγαπητό μου φίλο Β. Γιαπαλάκη. Με αγάπη και εκτίμηση Μάριος Βάρβογλης". 3η φωτογραφία (ίδια με τη 2η): Μάριος Βάρβογλης στο πιάνο.

Φωτογραφία