Φωτογραφία με αφιέρωση του Α. Καζαντζή = Photograph with dedication of A. Kazantzis

Γιαπαλάκης, Βασίλης ; Γιάννου, Δημήτριος (1955-07-31)

Αφιέρωση προς τον Β. Γιαπαλάκη: "Στον εκλεκτό μου και φίλτατο καλλιτέχνη Βασίλη Γιαπαλάκη εις ανάμνησιν της λαμπράς ερμηνείας των έργων του Dale και Kabalewski που μας έδωσε κατά τις διπλωματικές του εξετάσεις της 24 Ιουλίου 1955 οπότε εξεπροσώπησε τόσο επάξια την σχολή μου βιολιού και βιόλας. Εν Αθήναις 31 Ιουλίου 1955. Με εκτίμηση και αγάπη. Α. Καζαντζής." Αφορά τις διπλωματικές εξετάσεις βιόλας που έδωσε ο Β. Γιαπαλάκης. Από πηγές γνωρίζουμε πως πήρε δίπλωμα βιόλας για βιοποριστικούς λόγους.

Φωτογραφία