Οδυσσέας Δημητριάδης στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο (1) = Odysseas Demetriades at the Panellenic Music (1)

Γιαπαλάκης, Βασίλης (1964-10-01)

Οδυσσέας Δημητριάδης στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο. Επάνω αριστερά φωτογραφία: στη μέση επάνω είναι ο συνθέτης Αλέκος Ξένος (μουσικολόγος), Αντ. Ευαγγελάτο, Βαρδάκη και άλλους. Στην κάτω σειρά από τα αριστερά: Ο μαέστρος Οδυσσέας Δημητριάδης και ο συνθέτης Αντίοχος Ευαγγελάτος (πατέρας του σκηνοθέτη και θεατρολόγου Σπύρου Ευαγγελάτου). Κάτω δεξιά φωτογραφία: Εξ αριστερών: Αλέκος Ξένος, Οδυσσέας Δημητριάδης, Βασίλης Γιαπαλάκης.

Φωτογραφία