Οδυσσέας Δημητριάδης στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο (2) = Odysseas Demetriades at the Panellenic Music (2)

Γιαπαλάκης, Βασίλης ; Γιάννου, Δημήτριος (1964-10-01)

Οδυσσέας Δημητριάδης στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο. Επάνω αριστερά φωτογραφία: Άγνωστος, Οδυσσέας Δημητριάδης, Άγνωστος. Κάτω δεξιά φωτογραφία: εξ αριστερών: Αλέκος Ξένος, Οδυσσέας Δημητριάδης, Βασίλης Γιαπαλάκης.

Φωτογραφία