Με τον Οδυσσέα Δημητριάδη στην Αθήνα (2) = In Athens with Odysseas Demetriades (2)

Γιαπαλάκης, Βασίλης ; Γιάννου, Δημήτριος (1975)

Με τον Οδυσσέα Δημητριάδη στην Αθήνα το 1975. Απο αριστερά: Βασίλης Γιαπαλάκης και Οδυσσέας Δημητριάδης.

Φωτογραφία