Συναυλία ΠΑΝ = Concert PAN

Γιαπαλάκης, Βασίλης (1980-01-23)

Συναυλία στις 23 Ιανουαρίου 1980 ΠΑΝ. Πιθανώς αφορά κάποια ορχήστρα επιστημόνων της εποχής στην οποία συμμετείχε και ο Β. Γιαπαλάκης.

Φωτογραφία