Παρνασσός = Parnassos

Γιαπαλάκης, Βασίλης ; Γιάννου, Δημήτριος (1960-01-04)

Παρνασσός

Φωτογραφία