Το γερμανικό Ρέκβιεμ του Johannes Brahms: αισθητικές, ιδεολογικές, υφολογικές και αναλυτικές προσεγγίσεις του έργου ως παράγοντες διαμόρφωσης της μουσικής ερμηνείας.

Μυρογιάννης - Κούκος, Νικόλαος (2018-02-23)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1701_01.Requiem 1.mp4

Thumbnail1701_02.Requiem 2.mp4

Thumbnail1701_03.Requiem 4.mp4

Thumbnail1701_04.Requiem 7.mp4