Ο Κυπριακός παραδοσιακός γάμος.

Παναγιώτου, Περσεφόνη (2003-07-02)

Διπλωματική εργασία

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail764-01.Το Ρέσιν..mp3

Thumbnail764-02.Ο Χορός των Προιτζιών..mp3

Thumbnail764-03. Όταν γεμώνουν το κρεββάτι..mp3

Thumbnail764-04.Κάλως Ήρταμεν..mp3

Thumbnail764-05. Το Στόλισμα της Νύφης..mp3

Thumbnail764-06. Το Στόλισμα του Γαμπρού..mp3

Thumbnail764-07.Η Συνοδεία του Αντρούνου..mp3

Thumbnail764-08.Το Πλούμισμα των Βκιολάρηδων..mp3

Thumbnail764-09. Πρώτος Αντρικός Αντικριστός..mp3

Thumbnail764-10. Τέταρτος Αντρικός Αντικριστός..mp3

Thumbnail764-11. Μπάλος..mp3

Thumbnail764-12. Τ Ο Μήλων..mp3

Thumbnail764-13. Ο Χορός του Μασσιερκού..mp3

Thumbnail764-14. Πρώτος Γυναικείος Αντικριστός..mp3

Thumbnail764-15. Τέταρτός Γυναικείος Αντικριστός..mp3

Thumbnail764-16.Μπάλος..mp3

Thumbnail764-17.Ο Χορός του Αντρογύνου..mp3

Thumbnail764-18. Ευχή Μετά τον Χορό..mp3

Thumbnail764-19. Το Κόψιμο των Μακαρουνιών..mp3

Thumbnail764-20. Ο Χορός του Νικολή..mp3

Thumbnail764-21.Το Πιπέριν..mp3

Thumbnail764-22. Ο Κανάρης..mp3

Thumbnail764-23. Η Ταλλού..mp3

Thumbnail764-24. Ντίλι- Ντίλι..mp3

Thumbnail764-25. Έλα γιέ του Γιακουμή..mp3