Η ακρόαση ως πράξη σύνθεσης: ακουστικές εξερευνήσεις του περιβάλλοντος στην πειραματική μουσική.

Μαντούση, Δάφνη (2018-01-23)

Διπλωματική εργασία