Στοιχεία θεωρητικών και αναλυτικών προσεγγίσεων στη μουσική του Béla Bartók, με επίκεντρο το έργο "Μουσική για Έγχορδα, Κρουστά και Τσελέστα".

Κονδάκη, Νεφέλη (2018-06-22)

Διπλωματική εργασία