Τεχνικές επεξεργασίας και ηλεκτρονικής σύνθεσης ήχου στη House μουσική.

Θεοδοσίου, Στέργιος (2018-06-21)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail1023_01.Sound Design - Glissando.mp3

Thumbnail1023_02.Sound Design - TB 303.mp3

Thumbnail1023_03.Sound Design - Clap.mp3

Thumbnail1023_04.Sound Design- Snare.mp3

Thumbnail1023_05.Sound Design - Eurodance Kick.mp3

Thumbnail1023_06.Sound Design - Kick.mp3

Thumbnail1023_07.Sound Design - Noise Sweep.mp3

Thumbnail1023_08.Sound Design - Tech House Bass.mp3

Thumbnail1023_09.CHICAGO HOUSE ANALYSIS.mp3

Thumbnail1023_10.AMBIENT HOUSE ANALYSIS.mp3

Thumbnail1023_11.EURODANCE ANALYSIS.mp3

Thumbnail1023_13.MINIMAL HOUSE ANALYSIS.mp3

Thumbnail1023_14.NU DISCO ANALYSIS.mp3