Η χρήση αυθόρμητων κινήσεων των χεριών κατά την αναπαραγωγή μουσικών μοτίβων, όπως εφαρμόστηκε σε παιδιά ηλικίας 9 -11 ετών.

Μπαξέ, Άννα (2018-06-27)

Διπλωματική εργασία