Το οκτάηχο δοξαστικό της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου "Θεαρχίω νεύματι": συγκριτική παλαιογραφική μελέτη.

Τσίρμπα - Αναγνώστου, Ελένη (2018-06-20)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail1695_01.Οκτάηχο δοξαστικό Θεαρχίῳ νεύματι (Πέτρου Πελοποννησίου).mp3

Thumbnail1695_02.Οκτάηχο δοξαστικό Θεαρχίῳ νεύματι (Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Τραπεζουντίου).mp3

Thumbnail1695_03.Συνέντευξη Δημήτριου Μανούση.mp3