Ο Ζαχαρίας ο Χανεντές: βιοεργογραφικά στοιχεία και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων έργων.

Πελαγία, Ειρήνη (2018-06-20)

Διπλωματική εργασία

Files in this itemThumbnail1668_01.Μακάμ Ισφαχάν Πεστέ (Leyle’ i zülfün).mp3.mp3

Thumbnail1668_02.Δερ Φασλί Χουσεϊνί Πεστέ (Ah yar cemâlin).mp3.mp3