Σουίτα για λαούτο αρ.1 σε μι ελάσσονα (BWV 996) του Johann Sebastian Bach: ζητήματα μεταγραφής και προετοιμασία έκδοσης για κιθάρα.

Κουκουμπέσης, Γεώργιος (2018-06-27)

Διπλωματική εργασία