Το Μέγα Σάββατο: λειτουργικό πλαίσιο και ανάλυση αντιπροσωπευτικών τροπαρίων.

Πιταράκη, Ειρήνη (2005-06-21)

Διπλωματική εργασία

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail850-01.Σε τον αναβαλλόμενον, δοξαστικό του Εσπερινού υης Αποκαθήλωσης, σε ήχο πλ.Α.'.mp3

Thumbnail850-02.Εγκώμια Επιταφίου, τροπάρια αυτόμελα του όρθρου, σε ήχο πλ.Α' (α,β στάση), Γ (γ στάση).mp3

Thumbnail850-03.Αναστάσιμα Ευλογητάρια, τροπάρια του Όρθρου, σε ήχο πλ.Α'.mp3

Thumbnail850-04.Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, ύμνος αντί Τρισάγιου ύμνου της Θείας Λειτουργίας του Μ.Βασιλείου, σε ήχο Α'.mp3

Thumbnail850-05.Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία, ύμνος αντί Χερουβικού ύμνου της Θείας Λειτουργίας του Μ.Βασιλείου, σε ήχο πλ.Α'.mp3