Η ψαλτική παράδοση της περιοχής Τρικάλων από το 1900 κ.ε. Μουσικοί, μελοποιήσεις, δραστηριότητες, διασυνδέσεις με τη δημοτική μουσική.

Πλαστάρα, Δέσποινα (2018-06-28)

Διπλωματική εργασία