Επιδράσεις της διαταραχής μετατραυματικού στρες στη μουσική προτίμηση: μια μουσικοψυχολογική έρευνα με επαγγελματίες διασώστες.

Λατσάρας, Γεώργιος (2018-06-27)

Διπλωματική εργασία