Τύποι ποικιλμάτων στα δημοτικά τραγούδια της περιοχής Σερρών.

Μαυρίδου, Δάφνη (2002-09-25)

Διπλωματική εργασία

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail608-01Α.Πρόλογος.mp3

Thumbnail608-02Α.Σήμιρα μέρα κρίνιτι.mp3

Thumbnail608-03Α.Ένα πουλί πετάμενο.mp3

Thumbnail608-04Α.Μηλούδι μ' παρακόκκινο.mp3

Thumbnail608-05Α.Νι Γιάννης κι αν εκκίνησε.mp3

Thumbnail608-06Α.Για δέτε' κείνο το βουνό.mp3

Thumbnail608-07Α.Μάνα μου τα λουλούδια μου.mp3

Thumbnail608-08Α.Του Κατιρινιώ.mp3

Thumbnail608-09Α.Σούρβα-σούρβα.mp3

Thumbnail608-10Α.Μια παπαδιά.mp3

Thumbnail608-11Α.Ντιτέικους.mp3

Thumbnail608-01Β.Λένκω.mp3

Thumbnail608-02Β.Της γης τα χουρταρούδια.mp3

Thumbnail608-03Β.Γλυκοχαράζουν χαραές.mp3

Thumbnail608-04Β.Κάτω στις βρύσες.mp3

Thumbnail608-05Β.Μια λυγερή.mp3

Thumbnail608-06Β.Παγώνα.mp3

Thumbnail608-07Β.Φεγγάρι μου λαμπρό.mp3

Thumbnail608-08Β.Ασημένια βέργα.mp3

Thumbnail608-09Β.Όντας ήμουν παλικάρι.mp3