Καταγραφή και ανάλυση εγκεφαλικών κυμάτων κατά τη μουσική ακρόαση τραγουδιών βαθμονομημένης μουσικής προτίμησης μέσω τεχνολογιών φορητής εγκεφαλογραφίας.

Σταμπολίδου, Τριανταφυλλιά (2018-09-27)

Διπλωματική εργασία