Μουσικές χειρονομίες: εμπειρική μελέτη συσχετισμού μεταβαλλόμενων ηχητικών παραμέτρων και κινήσεων.

Μεϊμαρίδου, Ειρήνη - Χρυσοβαλάντου (2018-09-28)

Διπλωματικές εργασίες

Files in this item


1607_01.density_constant.mp3

1607_02.dispersion_constant.mp3

1607_03.density_up.mp3

1607_04.density_down.mp3

1607_05.dispersion_up.mp3

1607_06.dispersion_down.mp3

1607_07.pitch_up.mp3

1607_08.pitch_down.mp3

1607_01.palm_still.mp4

1607_02.moving_fingers.mp4

1607_03.palm_opening.mp4

1607_04.palm_closing.mp4

1607_05.still_to_moving_fingers.mp4

1607_06.movivng_fingers_to_still.mp4

1607_07.moving_up.mp4

1607_08.moving_down.mp4