"Η Κοίμηση της Θεοτόκου": μεταγραφές και αναλύσεις τροπαρίων.

Πολυχρονίδου, Ευφημία (2005-10-21)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail734-01. Ώ του παραδόξου θαύματος..mp3

Thumbnail734-02. Βαβαί σων μυστηρίων Αγνή..mp3

Thumbnail734-03. Την σην διξάζουσι κοίμησιν..mp3

Thumbnail734-04.Θεαρχίω νεύματι..mp3

Thumbnail734-05. Έπρεπε τοις αυτόπταις του λόγου..mp3

Thumbnail734-06. Δευτε φιλεόρτων το σύστημα..mp3

Thumbnail734-07.Ασατε λαοί..mp3

Thumbnail734-08. Έν τη γεννήσει..mp3

Thumbnail734-09. Κανόνας της κοιμήσεως..mp3

Thumbnail734-10. Άπόστολοιεκ περάτων..mp3

Thumbnail734-11. Η Αγνή εν τάφω..mp3

Thumbnail734-12. Αξιόν έστι..mp3

Thumbnail734-13. Αι γενεαί πασαι..mp3

Thumbnail14 Unknown Artist - Track 14.mp3

Thumbnail15 Unknown Artist - Track 15.mp3

Thumbnail16 Unknown Artist - Track 16.mp3

Thumbnail17 Unknown Artist - Track 17.mp3