Πρόγραμμα Αττικό Κουαρτέτο: Αρχαίο Θέατρο Αμφιαράειον, 16 Οκτωβρίου 1960

Γιάννου, Δημήτριος (2018-11-22)

Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Περιηγητική Λέσχη. Περιέχονται αποκόμματα της εποχής που αναφέρονται στη συναυλία.

Image