Πρόγραμμα Αττικό Κουαρτέττο: Πειραιάς, 13 Νοεμβρίου 1960

Γιάννου, Δημήτριος (2018-11-22)

Συνεργασία με την Ελληνική Περιηγητική Λέσχη. Περιέχει πρόσκληση της συναυλίας, καθώς και αποκόμματα από τις εφημερίδες της εποχής που αναφέρονται στην συναυλία.

Image