Πρόγραμμα Αττικό Κουαρτέττο: Πάρνηθα, 26 Μαρτίου1961

Γιάννου, Δημήτριος (2018-11-22)

Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Περιηγητική Λέσχη στο Καταφύγιο της Πάρνηθας. Περιέχει και αποκόμματα εφημερίδων της εποχής που αναφέρονται στην συναυλία.

Image