Πρόγραμμα Αττικό Κουαρτέτο: Αίγινα, 15 Αυγούστου1961

Γιάννου, Δημήτριος (2018-11-28)

Συνδιοργάνωση Του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας "Ο Καποδίστριας" και της Περιηγητικής Λέσχης (Αίγινα). Περιέχει αποκόμμματα εφημερίδων της εποχής που αναφέρονται στη συγκεκριμένη συναυλία.

Image