Πρόγραμμα Αττικό Κουαρτέττο: Πλοίο "Νεράϊδα", 24 Σεπτεμβρίου 1961

Γιάννου, Δημήτριος (2018-11-28)

Συνδιοργάνωση της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης. Συναυλία πάνω σε πλοίο. Περιέχει αποκόμμματα εφημερίδων της εποχής που αναφέρονται στη συγκεκριμένη συναυλία.

Image