Πρόγραμμα Αττικό Κουαρτέττο: Πάρνηθα, 21 Ιανουαρίου 1962

Γιάννου, Δημήτριος (2018-11-28)

Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Περιηγητική Λέσχη στο Καταφύγιο της Πάρνηθας. Περιέχει και αποκόμματα εφημερίδων της εποχής που αναφέρονται στην συναυλία.

Image