Πρόγραμμα Αττικό Κουαρτέττο: Λαμία, 18 Μαρτίου 1962

Γιάννου, Δημήτριος (2018-11-28)

Συνδιοργάνωση με την Ελληνική Περιηγητική Λέσχη Λαμίας στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Περιέχει και αποκόμματα εφημερίδων της εποχής που αναφέρονται στην συναυλία.

Image