Πρόγραμμα Αττικό Κουαρτέττο: Καλαμάτα, 6 Μαΐου 1962

Γιάννου, Δημήτριος (2018-11-28)

Συνδιοργώνωση της Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης Καλαμάτας στο Αρχαϊκό Θέατρο Κάστρου. Περιέχει αποκόμματα εφημερίδων της εποχής που αναφέρονται στην συναυλία.

Image