Τραγούδια της Θράκης.

Πενέτης, Γεώργιος (2003-07-02)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail849-01. Εισαγωγή.mp3

Thumbnail849-02. Μια πασχαλιά κι μια λαμπρή.mp3

Thumbnail849-03.Σαρλαντα κλέφτις είμασταν.mp3

Thumbnail849-04. Κόλιντα μπάμπου.mp3

Thumbnail849-05. Σήμιραν' ν' φ'ώτα.mp3

Thumbnail849-06. Ένας ψηλός παλίκαρος.mp3

Thumbnail849-07. Μανά μ' την κ' σης κι τ' ν αργυρής.mp3

Thumbnail849-08. Ένας μιρί μι'ιτσικου.mp3

Thumbnail849-09. Σήμιρα Χριστός Ανέστη.mp3

Thumbnail849-10. Άνοιξαν τα δέντρα ν-'ολα.mp3

Thumbnail849-11. Δήμος έχ' ένα κορίτσι.mp3

Thumbnail849-12. Μάλτα ψηλή- Μάλτα λιγνή.mp3

Thumbnail849-13.Φέτου του καλοκιράκι.mp3

Thumbnail849-14. Πότι να ι-έρθ' η Άνοιξη.mp3

Thumbnail849-15. Νίκου μ' συργιάνι γένουνταν.mp3

Thumbnail849-16. Απρίλη Απρίλη μου καλέ.mp3

Thumbnail849-17. Μια ιντιρνιλούδα.mp3

Thumbnail849-01Β. Είχα γιο.mp3

Thumbnail849-02Β. Του πιδάκι μ' του καλό.mp3

Thumbnail849-03Β. Στα σανίδια μ'.mp3

Thumbnail849-04Β. Στης Παναγιάς του μαχαλά.mp3

Thumbnail849-05Β. Φιγγαράκι μου λαμπρό.mp3

Thumbnail849-06Β. Πού ήσαν παπαδιά μ' τα φώτα.mp3

Thumbnail849-07Β. Κουρίτσα να χουρέψουμι.mp3

Thumbnail849-08Β. Ν-απού πάν'που τη Βλαχιά.mp3

Thumbnail849-09Β. Μ' έδουσαν σι τέτοιουν άντρα.mp3

Thumbnail849-10Β. Του Δημήτρη τουν βαρέσαν.mp3

Thumbnail849-11Β. Τ'ς Πασχαλιάς την ιβδουμάδα.mp3

Thumbnail849-12Β. Παναϋρίτσι γένουνταν.mp3