Η μουσική παράδοση των τροβαδούρων.

Σκιαδαρέση, Ειρήνη (2011-11-18)

Διπλωματική εργασία

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο


Thumbnail860-01Α.Vida Bernard de Ventadorn, 29.mp3

Thumbnail860-02A.Can vei la lauzeta mover (P.-C. 70.43) Bernard de Ventadorn, 1 (cd 4, The Dante Troubadours).mp3

Thumbnail860-03Α.Can vei la lauzeta mover, 8.mp3

Thumbnail860-04Α.Can vei la lauzeta mover, 9 (οργανικό).mp3

Thumbnail860-05Α.Can vei la lauzeta mover, 20.mp3

Thumbnail860-06Α.Can vei la lauzeta mover, 24.mp3

Thumbnail860-07Α.Can vei la lauzeta mover, 28.mp3

Thumbnail860-08Α.Ab joi mou lo vers e.l comens (P.-C. 70.1), Bernard de Ventadorn 1 (cd5, Amor de Lohn).mp3

Thumbnail860-09Α.Ab joi mou lo vers e.l comens, 4.mp3

Thumbnail860-01Β.Vida Comtessa de Dia.mp3

Thumbnail860-02Β.A chandar m'er de so qu' ieu volria (P.-C. 46,2), Comtessa de Dia 1 (cd1, Forgoyyen Provence).mp3

Thumbnail860-03Β.A chandar m'er de so qu'ieu volria, 1 (cd2, Songs of the Chivalry).mp3

Thumbnail860-04Β.A chandar m'er de so qu'ieu volria, 22.mp3

Thumbnail860-05Β.A chandar m'er de so qu'ieu volria, 29.mp3

Thumbnail860-06Β.Vida Marcabru, 29.mp3

Thumbnail860-07Β. L'autrier jost'una sedissa (P.-C. 293.30), Marcabru, 29.mp3

Thumbnail860-08Β.A l'entrada del tens clar (P.-C. 461.12), Anonymous, 29.mp3

Thumbnail860-09Β.A l'entrada del tens clar, 17.mp3

Thumbnail860-01Γ.Vida Jaufre Rudel,29.mp3

Thumbnail860-02Γ.Lanquan li jorn son lnv en may (P.-C. 262,2), Jaufre Rudel, 1(cd1, Forgotten Provence).mp3

Thumbnail860-03Γ.Lanquan li jorn son lonc en may, 20.mp3

Thumbnail860-04Γ.Lanquan li jorn son lonc en may, 29.mp3

Thumbnail860-05Γ.Reis glorios, verais lums e clartatz (P.-C. 242, 64), Guiraut de Bornelh, 20.mp3

Thumbnail860-06Γ.Reis glorios, verais lums e clartatz, 24.mp3