Διαδραστική σύνθεση ήχου: χρήση του αισθητήρα leap motion στη μουσική δημιουργία.

Αλμπάντη, Δέσποινα (2019-01-25)

Διπλωματική εργασία