Ματθαίος Βατοπαιδικός: βιογραφία, εργογραφία και ανάλυση αντιπροσωπευτικών έργων.

Κωνσταντινίδου, Κωνσταντία (2005-06-21)

Διπλωματική εργασία

Files in this item


Thumbnail911-01.Τω έκτω μηνί, Γλώσσαν ήν ουκ έγνω, Ιδού η ανάκλησις.mp3

Thumbnail911-02.Σήμερον της σωτηρίας.mp3

Thumbnail911-03.Σήμερον της σωτηρίας.mp3

Thumbnail911-04.Αγγελικών δυνάμεων, Χαίρε κατάρας λύτρωσις.mp3

Thumbnail911-05.Χριστός γεννάται, Μυστήριον ξένον.mp3

Thumbnail911-06.Πάσα η κτίσις, ηλοιούτο φόβω, Λαός δυσσεβής και παράνομος, Σήμερον σε θεωρούσα, Επί ξύλου βλέπουσα.mp3

Thumbnail911-07.Σήμερον ο Δεσπότης της κτίσεως.mp3